Το Σχολείο

Το Γυμνάσιο Κλεινών ιδρύθηκε το 1980 μαζί με τα άλλα περιφερειακά Γυμνάσια. Στο ξεκίνημα συστεγάστηκε στο Δημοτικό Σχολείο και στη συνέχεια σε οικόπεδο που παραχώρησε η κοινότητα Α. Κλεινών κτίστηκε το κτήριο με σύγχρονες προδιαγραφές. Υπερκαλύπτει τις ανάγκες του τριτάξιου τώρα Γυμνασίου. Διαθέτει έξι (6) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, κλειστό γυμναστήριο, οργανωμένη βιβλιοθήκη, Χημείο, εργαστήριο πληροφορικής, αμφιθέατρο εκδηλώσεων, αποθήκη, τουαλέτες, γραφεία διευθυντή και καθηγητών και τέσσερις (4) μικρότερες αίθουσες διδασκαλίας όπου γίνονται τα μαθήματα εικαστικών, ξένων γλωσσών και τεχνολογίας. Ο αύλειος χώρος είναι τεράστιος και καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες του μαθήματος της γυμναστικής και άλλες εκδηλώσεις.