Κτιριακή υποδομή

Το Γυμνάσιο Κλεινών διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα Γαλλικής γλώσσας τα τελευταία 8 χρόνια, εξοπλισμένη κατάλληλα για χρήση νέων τεχνολογιών, παραγωγής προφορικού λόγου με τη χρήση τηλεόρασης και ηχητικών μέσων. Είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να συνεργάζονται  κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Από το σχολικό έτος 2013-2014 η αίθουσα χρησιμοποιείται και για το μάθημα των Βιωματικών Δράσεων  καθώς θεωρείται κατάλληλη για δράσεις , παιχνίδια ρόλων και εργασία σε ομάδες.
Το Γυμνάσιο Κλεινών διαθέτει τρεις βασικές αίθουσες διδασκαλίας όπου πραγματοποιούνται τα περισσότερα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος. Είναι ευρύχωρες και εξοπλισμένες με άσπρο πίνακα και χάρτες.
 
Εκτός από τις μεγάλες και ευρύχωρες αίθουσες που διαθέτει το Γυμνάσιο Κλεινών, στο κτίριο υπάρχει και αμφιθέατρο με πακτωμένα καθίσματα, όμορφη θεατρική σκηνή και μόνιμη μικροφωνική εγκατάσταση. Στο αμφιθέατρο πραγματοποιείται το σύνολο των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων του Γυμνασίου.
 
Η βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Κλεινών είναι ένας μεγάλος άνετος χώρος και περιλαμβάνει αρκετά σχολικά εγχειρίδια αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους μαθητές. Η αίθουσα προσφέρεται για εκδηλώσεις, μαθήματα και προβολές οπτικοακουστικού υλικού, διαθέτει και μουσικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στο μάθημα της μουσικής.
 
Το Γυμνάσιο Κλεινών διαθέτει κλειστό γυμναστήριο ιδιαίτερα ευρύχωρο για να φιλοξενήσει τις περισσότερες από τις δραστηριότητες του μαθήματος της γυμναστικής, ειδικά το χειμώνα που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του μαθήματος στον αύλειο χώρο.
 
Το εργαστήριο πληροφορικής του Γυμνασίου Κλεινών βρίσκεται εγκατεστημένο σε μεγάλη αίθουσα και διαθέτει 9 σταθμούς εργασίας, 1 κεντρικό υπολογιστή (server), 1 laptop, 1 δικτυακό εκτυπωτή, 1 σαρωτή και 1 προβολικό σύστημα. Το Σεπτέμβριο του 2014 έγινε συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού και hardware στους σταθμούς εργασίας και τοποθετήθηκε wireless switch για να υπάρχει και ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το εργαστήριο έχει υιοθετήσει την λύση Ubuntu LTSP μετά τη λήξη της υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος Windows XP. Η αρχιτεκτονική του διαθέτει έναν server και 10 fat clients.