Ασύχγρονη Εκπαίδευση

Σχολικό έτος: 
2019-2020

Παρακάτω υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες-οδηγοί και έγγραφα του Υπουργείου για την υλοποίηση της Ασύγχρονης Εκπαίδευσης. Οι μαθητές του Γυμνασίου Κλεινών, με την καθοδήγηση των κηδεμόνων τους, μπορούν να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να ενεργοποιήσουν τους λογιαρισμούς των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έτσι ωστε να μπορούν να συμμετέχουν στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Κλεινών μπορούν να κάνουν είσοδο στην πλατφόρμα: Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) με τους λογιαριασμούς που διατηρούν στο ΠΣΔ και να δημιουργήσουν μαθήματα τα οποία και εμπλουτίζουν με υλικό για τους μαθητές. Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται καθημερινά στo σχολείο, με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της μάθησης. Μετά την δημιουργία των λογαριασμών κάθε μαθητής κάνει είσοδο στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) και μπορεί να κάνει εγγραφή στα διαθέσιμα μαθήματα.